ClimArte – 3D Tanıtım Animasyonu

Obje ya da eserin sergilendiği alanda mikro iklimlendirme yaparak, gerekli nem seviyesinde 7/24 korunmalarını sağlayan ClimArte’nin tanıtım animasyonundan bir bölüm.


ClimArte provides micro-air conditioning to protect the object in exhibited area at the required humidity level 7/24.

Müşteri:  Climarte
Ajans:  Vibons
ClimArte - 3D Tanıtım Animasyonu – GloryBeBoom